ÜRÜNLER
DEMİR OKSİT PİGMENTLER
Synox serileri
Synofin seriler
Sonsuz seriler
Granül seriler
Düşük heavry metal
İNORGNAİK PİGMENTLER
Titan dioksit
Demir oksit mavi
Krom oksit yeşil
Ultramarin mavi
Termo pigmentler
Seramik pigmentler
ORGANİK PİGMENTLER
ÜRÜN UYGULAMALARI
İNDİR
 ÜRÜN UYGULAMALARI
Synox Pigmetleri beton, boya, kaplama, asphalt, ta?, plastic uygulamalar?nda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Ürünlerinize de?er ve görsel zenginlik katar.
?
Çimento / Beton / Kald?r?m Ta??
Synox Pigmentleri, harika tutuculuk ve reklendirme gücü ile ???k ve UV radyasyonuna kar?? dayan?kl?d?r. Tasar?mc?lar, mimarlar, in?aatç?lar ve geli?tiriceler hallerindeki renkli beton tasar?m?n? olu?turmak için SYNOX’u tercih ederler.
?
Plastik / Asfalt / Kauçuk / Ka??t :
Bu seriler anti-migrasyon özellikli, ???k hasl??? bulunan, ?s?ya , a??nmaya ve korozyona kar?? dirençlidir. Tüm hava ?artlar?nda renk standard?n? korur.
?
Boya / Kaplama / Rulo Kaplama
Synox Pigmentlerinin mükemmel partikül boyutlar? ile kolay disperse olur, boya ve kaplama sistemlerine mükemmel uyumluluk sa?lar .
?
Seramik / Cam / Emaye
Synox Pigmentler uygun partikül boyutu, yüksek s?cakl?k dayan?m? (1200'den fazla ℃), seramik, cam ve emaye boyalar? i?in parlak renkler var.
?
Mal?
Mal?, ?evresel ve ekonomik y?nelik Bah?e ye?il kapsama yayg?n olarak kabul edilebilir.
Herkes konws Demir oksit pigmentler, hematit, non-toksik maddeler do?al bir form i?inde oldu?undan, herhangi kirlili?ine neden, ne de insanlar ve hayvanlar i?in herhangi bir tehlike te?kil ne. Bütün aras? Synox pigmentler iyi ve yayg?n olarak Mal? i?inde kullan?labilir.