İhracat satış

Ihracat satış 3 yıl deneyim,
Yeterli İngilizce